Hoe kan een kind leren stilzitten?

Om te beginnen zijn wij gemaakt om te bewegen. Bewegen helpt om het brein te stimuleren en te ontwikkelen. Wanneer je tegen een kind zegt ga stilzitten dan zeg je eigenlijk, stop met je brein te ontwikkelen.  Kinderen zijn volop in ontwikkeling dus zij bewegen nu eenmaal meer dan volwassenen. Het soms wel handig om stil te zitten, bij het eten bijvoorbeeld of tijdens het lezen anders bewegen de letters zo.

We kunnen pas stilzitten wanneer ons evenwicht goed ontwikkeld is. Bewegen is makkelijker dan stilzitten. Denk maar eens aan fietsen, met een vaartje blijf je in balans op de fiets. Ga je heel langzaam is dit moeilijker en zit je stil op de fiets val je om. Wanneer kinderen leren lopen zonder hulp of hulpmiddel, is lopen makkelijker dan stilstaan. Ons evenwicht is pas ontwikkeld rond 8 jaar. Je kunt dus van kinderen verwachten om stil te zitten wanneer ze 8 jaar zijn, mits de balans goed is ontwikkeld.

Wil je dus dat een kind stilzit, ga dan bezig met een goed evenwicht te krijgen.

stilzitten

Het vestibulair systeem

Ons vestibulair systeem is het evenwichtsorgaan en zit in het oor. Dit orgaan zorgt voor evenwicht in je houding, dus rechtop kunnen staan zonder omvallen. Het zorgt ook voor ruimtelijke oriëntatie, waar ben ik in de ruimte en wat is onder/boven. Afstand inschatten (pas ik ergens in of tussendoor) hoort ook bij ruimtelijke oriëntatie net als richting. Het vestibulair systeem gaat ook over beeldstabilisatie. De ogen zijn dus enorm betrokken bij het evenwicht. Ga maar eens op  één been staan en doe dan je ogen dicht.

Je kunt het vestibulair systeem uitdagen door op de kop te staan en weer rechtop. Je kunt op  één been gaan staan of over een balk te lopen. En ten slotte rondjes draaien achter elkaar en dan stilstaan. Er zit een vloeistof in ons oor en dit beweegt wanneer we uit balans zijn. Sta je stil dan wordt die vloeistof weer rustig. De vloeistof wordt stroperig wanneer we ouder worden, vandaar dat je duizelig wordt van koprollen en achtbanen als volwassene. Het duurt langer voor de stroperige vloeistof om weer rustig te worden.

Oefeningen

Er zijn 3 soorten oefeningen

– balans in houding;  langzaam over een lijntje lopen met de hakken tegen de tenen, op een balansbord staan of andere wiebelige dingen, op 1 been staan.

– balans in ruimte; schommelen, koprollen, rondjes draaien, rollen van een heuvel, radslag, handstand.

– balans in beeldstabilisatie; met ogendicht een parcours lopen, kruipen, tijgeren

Meer ideeën voor een beweegaanbod voor het vestibulair systeem klik hier.

Stil zitten op school

Wanneer jonge kinderen het leren op school moeilijk vinden gaan zij bewegen, immers bewegen stimuleert het brein. Echter kinderen krijgen de boodschap om stil te zitten tijdens het leren, dit maakt het extra lastig om zich te kunnen concentreren.  Wanneer een kind veel nieuwe dingen leert geeft dit stress aan het lichaam omdat het onbekend is. Bewegen ontstresst, dus bewegen tussen de lessen door is essentieel om ontspannen te leren.

Nu is het onhandig in een klaslokaal met veel kinderen om iedereen maar te laten bewegen, dus zoek een vorm van bewegen wat geen geluid geeft. Een elastiek om de stoelpoten is fijn of een fidget die geen geluid maakt. Ook een wiebelkussen kan handig zijn. Voor groep 3 en 4 zal veel beweging nodig zijn. Wat betreft de kleuters, hun taak is bewegen als voorbereiding om te leren, laat hen niet langer dan 10 minuten achtereen stilzitten.

Je kunt kinderen ook op 1 been laten staan tijdens lezen of schrijven. Door de focus op het evenwicht is de concentratie hoger.

Wanneer het vestibulair systeem voldoende aandacht krijgt en is ontwikkeld zouden kinderen vanaf groep 5/6 kunnen stilzitten om te leren met in de pauzes beweegruimte om te ontspannen. Lukt het nog niet ga dan met evenwicht aan de slag.

Wie kan mij helpen om in balans te komen?

Klik hier voor Kinderkinesiologie. In deze praktijk wordt balans en bewegend leren ingezet bij kinderen met leerproblemen. Er worden oefeningen gegeven voor het evenwicht en beoordeeld of dit het meest passend is voor jouw kind.

Bedrijfsgegevens
Learning through movements
Jeltewei 34
8622 XS Hommerts

info@learningthroughmovements.nl