Bewegen en zintuigelijke ontwikkeling

Door rollen, kruipen, zitten, staan en lopen kan een kind controle krijgen over zijn lijf. Door veel herhaling worden de lichamelijke vaardigheden automatisch en groeit de hersencapaciteit. Deze bewegingen zijn een voorloper op de motoriek. Bij complexe beweging zoals huppelen is er samenwerking van verschillende bewegingen nodig. Het is dus belangrijk dat er een goede en stevige basis is.

We ervaren de wereld om ons heen via de zintuigen. De wereld krijgt betekenis en daardoor ontstaat een vertrouwd gevoel. Kinderen ontwikkelen pas goed wanneer zij zich veilig voelen. Eerst bieden de ouders veiligheid maar op weg naar zelfstandigheid moet een kind zelfvertrouwen ontwikkelen. Als je de omgeving kent en begrijpt groeit zelfvertrouwen vanzelf. Kinderen moeten dus veel ervaren via het gevoel, smaak, zien en horen. Taal krijgt ook betekenis door ervaring via alle zintuigen en niet alleen door kijken.

Welke problemen dit kan geven wanneer nog onvoldoende ontwikkeld:

  • Wel horen maar niet luisteren;
  • Problemen met rekenen;
  • Slechte woordenschat;
  • Achterstand begrijpend lezen;
  • Slecht handschrift;
  • Onveilig gevoel;
  • Problemen met gym en motoriek;
  • Onzelfstandigheid.

Wat kun je doen?

Kinderen doen spelenderwijs leuke en gerichte bewegingen. Hierdoor leert een kind zijn lichaam en de wereld om zich heen kennen. Dit geeft basis voor de motorische vaardigheden van kinderen en verbetert begrip in taal en cijfers. Zelfstandigheid en zelfvertrouwen groeit.

GRATIS SCREENTEST

Bekijk welke vaardigheden nog niet ontwikkeld zijn.

DOWNLOAD ONS VOLLEDIGE PROGRAMMA

Compleet programma met activiteiten en oefeningen voor alle uitgelichte symptomen op deze pagina.

[xyz-ips snippet=”producten-per-pagina”]

[xyz-ips snippet=”video-bij-product”]

Meer informatie

Primaire reflexen

Als baby heb je bewegingen die vanzelf gaan, als een reflex. Deze primaire reflexen zijn nodig.

Bewegen en
zintuigelijke ontwikkeling

Door rollen, kruipen, zitten, staan en lopen kan een kind controle krijgen over zijn lijf.

Ontwikkelen zicht

Wanneer een baby wordt geboren kan hij nog niet ver zien en ook niet kleur. Dit ontwikkelt zich langzaam. Er is ook nog geen…

Vestibulair
systeem

Wij hebben in ons lichaam een balans die ervoor zorgt dat we rechtop kunnen blijven staan. Dit is…

Lichaamsbewustzijn

Van baby tot peuter is er nog niet een ik-beeld. Alles is nog met elkaar verbonden; kind, ouder…

Fijne motoriek,
pengreep

Kinderen leren de wereld door van alles aan te raken, en door te voelen krijgen…

Oog- hand/voet
coördinatie

Wanneer een voorwerp zoals een bal beweegt moet je inschatten met je ogen waar het voorwerp…

Lateraliteit,
middenlijn

Peuters gebruiken beide handen en voeten evenveel. Het bewust worden dat je een linkerkant…

Richtingsgevoel

Jonge kinderen denken vanuit de rechterkant van de hersenen. Dit verandert…

Visuele en auditieve
vaardigheden

Wat je ziet wordt verwerkt in de hersenen. Je leert verschillen en overeenkomsten te zien…

Samenwerkende
functies

Wanneer een kind goed ontwikkelt en alle vaardigheden heeft aangeleerd en geankerd door…