Richtingsgevoel

Jonge kinderen denken vanuit de rechterkant van de hersenen. Dit verandert langzaam naar het logische linker-brein tijdens de kleuterjaren. Vandaar dat peuters vaak beginnen in een boek op de rechter bladzijde. Kinderen moeten leren dat het alfabet en de getallenlijn van links naar rechts gaat en dat alle letters en cijfers een vaste plaats hebben. Een letter is pas een letter wanneer deze rechtop staat en wordt gezien van de voorkant. Anders is het maar een figuur.

Bij min sommen bewegen we ons van rechts naar links op de getallenlijn terwijl we de som opschrijven van links naar rechts. Hier moet een bewustwording plaatsvinden. Bij sommen over de tien begint de getallenlijn weer opnieuw.

Met lezen moet je na een regel naar onder en weer opnieuw van links naar rechts.

Kinderen die met rechts schrijven bewegen van de middellijn van het lichaam naar buiten. Kinderen die met links schrijven van buiten naar het midden toe. Dit is dus een andere beweging.

Welke problemen dit kan geven wanneer onvoldoende ontwikkeld:

  • Letters omdraaien;
  • Moeite met plus en min sommen;
  • Kan niet werken met getallenlijn;
  • Niet goed plannen;
  • Moet met lezen;
  • Moeite met begin en eind;
  • Slechte oriëntatie

Wat kun je doen?

Kinderen doen spelenderwijs leuke en gerichte bewegingen. Kinderen leren waar je met je taak moet beginnen en leren de getallenlijn en het alfabet te begrijpen. De volgorde van letters en cijfers worden automatisch.

GRATIS SCREENTEST

Bekijk welke vaardigheden nog niet ontwikkeld zijn.

DOWNLOAD ONS VOLLEDIGE PROGRAMMA

Compleet programma met activiteiten en oefeningen voor alle uitgelichte symptomen op deze pagina.

[xyz-ips snippet=”producten-per-pagina”]

[xyz-ips snippet=”video-bij-product”]

Meer informatie

Primaire reflexen

Als baby heb je bewegingen die vanzelf gaan, als een reflex. Deze primaire reflexen zijn nodig.

Bewegen en
zintuigelijke ontwikkeling

Door rollen, kruipen, zitten, staan en lopen kan een kind controle krijgen over zijn lijf.

Ontwikkelen zicht

Wanneer een baby wordt geboren kan hij nog niet ver zien en ook niet kleur. Dit ontwikkelt zich langzaam. Er is ook nog geen…

Vestibulair
systeem

Wij hebben in ons lichaam een balans die ervoor zorgt dat we rechtop kunnen blijven staan. Dit is…

Lichaamsbewustzijn

Van baby tot peuter is er nog niet een ik-beeld. Alles is nog met elkaar verbonden; kind, ouder…

Fijne motoriek,
pengreep

Kinderen leren de wereld door van alles aan te raken, en door te voelen krijgen…

Oog- hand/voet
coördinatie

Wanneer een voorwerp zoals een bal beweegt moet je inschatten met je ogen waar het voorwerp…

Lateraliteit,
middenlijn

Peuters gebruiken beide handen en voeten evenveel. Het bewust worden dat je een linkerkant…

Richtingsgevoel

Jonge kinderen denken vanuit de rechterkant van de hersenen. Dit verandert…

Visuele en auditieve
vaardigheden

Wat je ziet wordt verwerkt in de hersenen. Je leert verschillen en overeenkomsten te zien…

Samenwerkende
functies

Wanneer een kind goed ontwikkelt en alle vaardigheden heeft aangeleerd en geankerd door…