Visuele en auditieve vaardigheden

Visueel

Wat je ziet wordt verwerkt in de hersenen. Je leert verschillen en overeenkomsten te zien in afbeeldingen, letters en woorden. Dit is nodig om te kunnen lezen, immers verschillende letters vormen een woord en letters staan op een bepaalde positie. Een “p” op de kop is een ”b”, en deze omgedraaid is een “d”. Door met letters een woord te maken ontstaat een woordbeeld. Kinderen leren ook te onthouden wat ze zien, en zich dit later herinneren.

Auditief

Voordat er geschreven en gelezen kan worden is praten belangrijk. Bij gesproken taal leren kinderen van klanken woorden te maken. Voordat kinderen leren lezen moeten ze weten uit welke klanken een woord bestaat en of die klanken voor/midden of achter zijn. Hierbij is een ritme het steuntje die kinderen kunnen gebruiken. In een liedje leren kinderen bijna alles onthouden. Om taken te kunnen uitvoeren heb je een auditief geheugen nodig. Hoeveel taken kan een kind onthouden is belangrijk om te weten, zodat je kinderen niet overvraagt.

Welke problemen dit kan geven wanneer onvoldoende ontwikkeld:

  • Niet goed onthouden;
  • Geen gevoel voor ritme;
  • Niet goed luisteren;
  • Niet kunnen overschrijven;
  • Moeite met differentiatie/ associatie;
  • Slecht gefocust;
  • Geen patronen zien of horen;
  • Moeite met leren lezen.

Wat kun je doen?

Kinderen doen spelenderwijs leuke en gerichte bewegingen. Kinderen leren overeenkomsten en verschillen te horen en zien. De informatie die binnenkomt via gehoor en zicht wordt beter verwerkt en begrepen.

GRATIS SCREENTEST

Bekijk welke vaardigheden nog niet ontwikkeld zijn.

DOWNLOAD ONS VOLLEDIGE PROGRAMMA

Compleet programma met activiteiten en oefeningen voor alle uitgelichte symptomen op deze pagina.

[xyz-ips snippet=”producten-per-pagina”]

[xyz-ips snippet=”video-bij-product”]

Meer informatie

Primaire reflexen

Als baby heb je bewegingen die vanzelf gaan, als een reflex. Deze primaire reflexen zijn nodig.

Bewegen en
zintuigelijke ontwikkeling

Door rollen, kruipen, zitten, staan en lopen kan een kind controle krijgen over zijn lijf.

Ontwikkelen zicht

Wanneer een baby wordt geboren kan hij nog niet ver zien en ook niet kleur. Dit ontwikkelt zich langzaam. Er is ook nog geen…

Vestibulair
systeem

Wij hebben in ons lichaam een balans die ervoor zorgt dat we rechtop kunnen blijven staan. Dit is…

Lichaamsbewustzijn

Van baby tot peuter is er nog niet een ik-beeld. Alles is nog met elkaar verbonden; kind, ouder…

Fijne motoriek,
pengreep

Kinderen leren de wereld door van alles aan te raken, en door te voelen krijgen…

Oog- hand/voet
coördinatie

Wanneer een voorwerp zoals een bal beweegt moet je inschatten met je ogen waar het voorwerp…

Lateraliteit,
middenlijn

Peuters gebruiken beide handen en voeten evenveel. Het bewust worden dat je een linkerkant…

Richtingsgevoel

Jonge kinderen denken vanuit de rechterkant van de hersenen. Dit verandert…

Visuele en auditieve
vaardigheden

Wat je ziet wordt verwerkt in de hersenen. Je leert verschillen en overeenkomsten te zien…

Samenwerkende
functies

Wanneer een kind goed ontwikkelt en alle vaardigheden heeft aangeleerd en geankerd door…