Fijne motoriek, pengreep

Kinderen leren de wereld door van alles aan te raken, en door te voelen krijgen voorwerpen betekenis. De ervaring voor baby’s is in combinatie met de mond. Door veel vormen en verschillende materialen te voelen ontwikkel je de hersenen en krijgt de wereld om je heen betekenis. Een baby gebruikt eerst de hele hand en daarna de vingers. Daarna ontwikkelt het gebruiken van een voorwerp in de hand, zoals een vork of een potlood.

De pincetgreep is een specifieke beweging van de duim en de wijsvinger. Ook moeten spieren getraind worden van alle individuele vingers. Kinderen oefenen eerst met beide handen en pas wanneer er een voorkeurshand is ontdekt door het kind, biedt je het vasthouden en bedienen van een potlood of pen aan. De pengreep is een complexe vaardigheid van de handen. Knippen valt ook onder fijne motoriek. De zelfstandigheid van kinderen is afhankelijk van de fijne motoriek. Denk aan een rits en knopen vastmaken, en veters strikken.

Welke problemen dit kan geven wanneer onvoldoende ontwikkeld:

  • Slechte pengreep;
  • Grote letters schrijven;
  • Niet kleuren binnen de lijntjes;
  • Niet goed kunnen knippen;
  • Onhandig;
  • Niet leesbaar handschrift;
  • Vaak spullen in de mond;
  • Onzelfstandig.

Wat kun je doen?

Kinderen doen spelenderwijs leuke en gerichte bewegingen. Kinderen ontwikkelen spiervorming in de vingers en krijgen controle over fijne bewegingen. Beweging van grove motoriek naar fijne motoriek. Hoe meer de fijne motoriek ontwikkelt des te zelfstandiger een kind wordt.

GRATIS SCREENTEST

Bekijk welke vaardigheden nog niet ontwikkeld zijn.

DOWNLOAD ONS VOLLEDIGE PROGRAMMA

Compleet programma met activiteiten en oefeningen voor alle uitgelichte symptomen op deze pagina.

[xyz-ips snippet=”producten-per-pagina”]

[xyz-ips snippet=”video-bij-product”]

Meer informatie

Primaire reflexen

Als baby heb je bewegingen die vanzelf gaan, als een reflex. Deze primaire reflexen zijn nodig.

Bewegen en
zintuigelijke ontwikkeling

Door rollen, kruipen, zitten, staan en lopen kan een kind controle krijgen over zijn lijf.

Ontwikkelen zicht

Wanneer een baby wordt geboren kan hij nog niet ver zien en ook niet kleur. Dit ontwikkelt zich langzaam. Er is ook nog geen…

Vestibulair
systeem

Wij hebben in ons lichaam een balans die ervoor zorgt dat we rechtop kunnen blijven staan. Dit is…

Lichaamsbewustzijn

Van baby tot peuter is er nog niet een ik-beeld. Alles is nog met elkaar verbonden; kind, ouder…

Fijne motoriek,
pengreep

Kinderen leren de wereld door van alles aan te raken, en door te voelen krijgen…

Oog- hand/voet
coördinatie

Wanneer een voorwerp zoals een bal beweegt moet je inschatten met je ogen waar het voorwerp…

Lateraliteit,
middenlijn

Peuters gebruiken beide handen en voeten evenveel. Het bewust worden dat je een linkerkant…

Richtingsgevoel

Jonge kinderen denken vanuit de rechterkant van de hersenen. Dit verandert…

Visuele en auditieve
vaardigheden

Wat je ziet wordt verwerkt in de hersenen. Je leert verschillen en overeenkomsten te zien…

Samenwerkende
functies

Wanneer een kind goed ontwikkelt en alle vaardigheden heeft aangeleerd en geankerd door…